ภาพ รวม โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ ปลา

ปลา มี ลักษณะ เฉพาะ ของ ปริมาณ โปรตีน สูง และ มี กิจกรรม ทาง น้ำ สูง และ มี ความ อ่อนไหว อ่อนไหว สูง ต่อ ปนเปื้อน จาก จุลินทรีย์ เช่น เช่น ที่ เน่า เสีย และ แบคทีเรีย ทำ ทาง จาก จาก ส่ง ส่ง ผล ผล ผล เกิด เศษ ทาง เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ จาก จาก จาก จาก เศรษฐกิจ ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง ทาง การ เน่า เสีย ดัง นั้น จึง เป็น เรื่อง สำคัญ ที่ ต้อง ใช้ เทคนิค การ บรรจุ หีบ ห่อ ที่ ที่ เหมาะสม เพื่อ อายุ การ เก็บ ของ ปลา บรรจุภัณฑ์ ที่ ถูกต้อง สามารถ ลด การ ออกซิเดชัน ของ ของ เกิด เกิด สุขอนามัย สุขอนามัย ได้ ได้ ได้ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ จาก อากาศ หลีกเลี่ยง มล ภาวะ ทาง ฝุ่น การ บริโภค ที่ แห้ง และ การ ลด น้ำหนัก หลัง จาก การ การ เก็บ รักษา ระยะ ยาว ฯลฯ มูลค่า มูลค่า การ ค้า และ ความ ปรารถนา ผู้ ทั่ว แก่ แก่ ซื้อ ซื้อ ใน ใน ใน บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ทั่ว ไป ไป ไป แก่ แก่ แก่ แก่ ไป ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว ทั่ว Kembali ke atas, ดัดแปลงบรรยากาศ บรรจุภัณฑ์ (PETA), บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ (รองประธาน) บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว (VSP) เป็นต้น

Kembali ke atas

การ ห่อ ผลิตภัณฑ์ ปลา ใน ถาด สำเร็จ รูป เป็น วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ชนิด หนึ่ง ที่ ใช้ ถาด สำเร็จ รูป ที่ ทำ จาก โพลีสไต รีน (ps) เพื่อ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ และ ใช้ โพลีไวนิลคลอไรด์ (pvc) หรือ โพลิเอทิ ลีน (Polietilena, PE) dan . วิธี การ บรรจุ หีบ ห่อ นี้ เป็น หนึ่ง ใน ประเภท บรรจุภัณฑ์ ที่ ใช้ กัน มาก ที่ สุด สำหรับ การ การ ปลีก ผลิตภัณฑ์ ปลา และ เนื้อ สัตว์ ใน ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน ขาย ของ ชำ อาหาร สัมผัส กับ ผนึก สุญญากาศ สุญญากาศ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ได้ อย่าง เต็ม ที่ เพื่อ สร้าง ออก ซีเมีย โอโกลบิน (mBo2)) ซึ่ง ทำ ให้ เนื้อ และ ปลา ใน ห่อ มี สี แดง สด ระยะ เวลา ใน การ เก็บ รักษา ปลา บรรจุ อายุผลิตภัณฑ์ ใน มัก จะ จะ อยู่ ที่ ที่ ถึง ถึง ถึง วัน ยืด ยืด ยืด อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ อายุผลิตภัณฑ์ ปลา ใน บรรจุภัณฑ์ ห่อ ฟิล์ม ยึด นัก วิจัย มัก จะ เพิ่ม สาร กัน บูด ตาม ธรรมชาติ การ รักษา เนื้อ ปลา เทราต์ สาย รุ้ง ด้วย แบคทีเรียธรรมชาติ ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ เนื้อ จาก เมล็ด เมล็ด รุ้ง ได้ ได้ 1 วัน การ ใช้ สกัด จาก จาก จาก เมล็ด หัว ไช เท้า กับ เนื้อ ปลาสเตอร์เจียน สามารถ ยับยั้ง การ สืบพันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

เครื่อง ห่อ ฟิล์ ม ห่อ ปลาชิชาโม

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศปลา

เพื่อ ตอบสนอง ความ ต้องการ ของ ตลาด ใน ปี 1970 สหรัฐ อเมริกา และ สหราชอาณาจักร ได้ ใช้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ กับ บรรจุภัณฑ์ เนื้อ สัตว์ จำนวน มาก ใน ช่วง สอง สาม ทศวรรษ ที่ ผ่าน มา การ ใช้ สูญญากาศ สำหรับ เก็บ ปลา ได้ รับ น วัตกรรม ที่ ยอดเยี่ยม โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เมื่อ รวม กับ เทคโนโลยี การ แช่ เย็น และ การ แช่ เยือก แข็ง การ เก็บ รักษา ของ ปลา สามารถ ยืดเยื้อ ได้ อย่าง มาก มาก มาก

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เป็น วิธี การ เก็บ รักษา ที่ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ โดย การ อพยพ อากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ และ ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ หลัง จาก นั้น จึง แยก ผลิตภัณฑ์ การ การ สัมผัส ตรง กับ กับ อากาศ และ ฝุ่น บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใน ใน สภาพ แวดล้อม ที่ มี ออกซิเจน ต่ำ จำนวน ของ แบคทีเรีย แอ โรบิก จะ ลด ลง และ อัตรา การ ย่อย สลาย โปรตีน และ การ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน จะ ช้า ลง กิจกรรม ทาง ของ แบคทีเรียกรด ซึ่ง แลคติค ความ แข็งแกร่ง แข็งแกร่ง ใน สภาพ แวดล้อม ไม่ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง สามารถ ผลิต กรด อินทรีย์ เพื่อ ลด ph ใน บรรจุภัณฑ์ และ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ อื่น ๆ วิธี การ บรรจุ หีบ ห่อ นี้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ใน ใน เก็บ รักษา รักษา ดี ขึ้น ขึ้น

อายุ การ เก็บ รักษา ของ ปลา ภาย ใต้ บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ขึ้น อยู่ กับ ปฏิสัมพันธ์ ของ ตัว แปร ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ใน การ เก็บ รักษา และ สถานะ ของ จุลินทรีย์ โดย เก็บ ปลา ที่ คาร์พ บรรจุ สูญญากาศ สูญญากาศ และ ปลา คาร์พ ไม่ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ที่ ที่ ที่ อุณหภูมิ 3 ° C ถึง 15 ° C พบ ว่า ระยะ เวลา การ เก็บ ปลา คาร์พ ที่ บรรจุ สุญญากาศ ที่ อุณหภูมิ 3 ° C นั้น ยาวนาน กว่า ปลา คาร์พ ที่ ไม่ ได้ บรรจุ สุญญากาศ 4 ถึง 5 วัน คาร์ คาร์ พบรรจุ สูญญากาศ เมื่อ ไว้ ที่ อุณหภูมิ ต่ำ เนื้อหา ของ เอมี น ชีวภาพ ใน ปลา คาร์พ จะ ต่ำ กว่า ดัง นั้น คุณภาพ ของ ปลา คาร์พ จึง ดี กว่า แม้ ว่า บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สามารถ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ แอโรบิก ส่วน ใหญ่ ว่า ปริมาณ ปริมาณ ออกซิเจน บรรจุภัณฑ์ ลด ลง ลง เหลือ 0.8% แต่ ก็ ยัง ไม่ สามารถ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย แอ โรบิก บาง ชนิด ได้ โดย เฉพาะ การ เจริญเติบโต และ การ สืบพันธุ์ ของ pseudomonas ภาย ใต้ สภาวะ แทน ที่ ที่ เก็บ เก็บ รักษา เพิ่ม ขึ้น แลคติก ค่อย ๆ แทน แทน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ Pseudomonas การ ศึกษา ยัง แสดง ให้ เห็น ว่า ระดับ การ ปนเปื้อน ของ จุลินทรีย์ ใน ปลา ดูด สูญญากาศ นั้น สัมพันธ์ กับ อัตรา การ ส่ง ผ่าน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน เทราต์ รุ้งรม รุ้งรม รุ้งรม รุ้งรม และ และ อุณหภูมิ การ การ เก็บ เนื้อ ปลา รุ้งรม รุ้งรม ควันบรรจุส ูญญากาศ (โบทูลินัมทอกซิน เริ่ม ต้น ชนิด E 102 สปอร์/กรัม) 4 เมื่อ แช่ เย็น ที่ ℃ ไม่ พบ โบทูลินัมทอกซิน ใน ระหว่าง ระยะ เวลา การ เก็บ รักษา ทั้งหมด และ ตรวจ พบสารพิษในวันที่ 28 untuk 8 ℃; เมื่อ เรนโบว์ เทราต์ ถูก บรรจุ ใน ฟิล์ม ที่ มี OTR สูง กว่า สาร พิษ จะ ถูก ตรวจ พบ ก่อน หน้า นี้ ใน แพ็คเกจ สุญญากาศ การ จัด การ กับ อุณหภูมิ ใน เก็บ รักษา และ และ และ ต้น ต้น จะ ส่ง ผล คุณภาพ ของ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ และ และ และ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุ บรรจุภัณฑ์ ของ VP เอง ก็ มี ข้อ บกพร่อง เช่น กัน ซึ่ง มี ผล กระทบ ต่อ สี ของ ปลา ปลา และ ความ ใน การ กัก เก็บ น้ำ นอก จาก นี้ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ทำ นาน สามารถ สามารถ สูญเสีย สูญเสีย ได้ ได้ หลัง เก็บ เป็น เวลา เวลา นาน สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ นาน นาน นาน นาน ใน การ กัก เก็บ น้ำ ของ ปลา จะ ลด ลง และ น้ำ จะ สูญเสีย ไป ยัง ถุง บรรจุ สูญญากาศ ซึ่ง ส่ง ต่อ ต่อ ความ ต้องการ ของ ผู้ บริโภค ใน ซื้อ ซื้อ

ภาพ รวม โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ ปลา

Menggunakan VSP

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สำหรับ ผิว เกิด ขึ้น ใน ปี 1960 ประเทศ ที่ พัฒนา แล้ว ใช้ บรรจุภัณฑ์ ของ ผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ เพื่อ ปกป้อง ผลิตภัณฑ์ จาก ฝุ่น และ เพื่อ แสดง ผลิตภัณฑ์ โดย สัญชาตญาณ ด้วย การ ใช้ งาน อย่าง และ การ การ พัฒนา รวดเร็ว บรรจุภัณฑ์ สูญญา สูญญา กาศ ใน เนื้อ สัตว์ ใน ปี 1970 เพื่อ ปรับปรุง การ นำ เสนอภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ นัก วิจัย ได้ เสนอ ให้ นำ สูญญากาศ สูญญากาศ ผิว (VSP) มา ใช้ กับ บรรจุภัณฑ์ อาหาร

Vsp บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว เป็น รูปแบบ ขั้น สูง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ครอบคลุม ชั้น ฟิล์ม พลาสติก ปิด ผนึก ด้วย ความ ร้อน บน ผลิตภัณฑ์ ด้วย แรง ดัน ลบ ที่ เกิด จาก การ ดู ฝุ่น ฟิล์ม พลาสติก จึง ติดแน่น กับ และ ถาด ถาด ถาด /กระดาษ แข็ง ที่ ยึด ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ที่ น่า ดึงดูดใจ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว เป็น วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ที่ ดี ขึ้น สำหรับ ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ดั้งเดิม และ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา มี ข้อ ดี บาง ประการ ใน การ รักษา คุณภาพ การ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา และ เพิ่ม ความ สวยงาม ของ บรรจุภัณฑ์ ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร เมื่อ เทียบ กับ สูญญากาศ ทั่ว ไป บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว สามารถ ยืด อายุผลิตภัณฑ์ ปลา ชะลอ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ และ ชะลอการ สร้าง ความ เร็ว ของ สาร ที่ ไม่ พึง ประสงค์ ใน ระหว่าง กระบวน การ เก็บ ปลา อายุ การ เก็บ ของ ของ ผิว สูญญา สูญญา สูญญา สูญญา ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว ผิว กาศ vsp บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ vp และ การ ห่อ ฟิล์ม ยึด ถาด tp คือ 12 วัน 7 วัน และ 5 วัน ตาม ลำดับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว สามารถ รักษา ตัว บ่ง ชี้ ทาง ประสาท สัมผัส ชีวเคมี และ ของ ส้ม โอแอตแลนติก ได้ ดี ขึ้น และ ปรับปรุง คุณภาพ ของ ส้ม โอแอตแลนติก ภาย ใต้ เวลา เดียว กัน ใน การ จัด เก็บ คุณภาพ ของ ปลา และ อายุ การ เก็บ รักษา นาน อายุ การ เก็บ รักษา ของ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ) ℃ เมื่อ เทียบ กับ กลุ่ม ควบคุม สุญญากาศ บรรจุบารา คู ด้า ไนโตรเจน พื้นฐาน ระเหย ไตรเมทิลลา มีน และ กรด ไธโอบาร์บิทูริก ใน บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ข้าง ต่ำ มี ความ เสถียร ดัง นั้น บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ จึง จึง เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์และกา รเก็บ รักษา น้ำ บารา คู ด้า หยก การ ศึกษา บาง ชิ้น ได้ เปรียบเทียบ บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ vsp บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ vp ธรรมดา และ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ดัดแปลง และ พบ ว่า ความ คง ตัว ของ ของ ของ vsp ดี กว่า ของ ของ ทั่ว ไป ซึ่ง อาจ คล้าย กับ ผล ที่ ได้ จาก บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

Kembali ke atas

Kembali ke atas

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ peta เป็น วิธี การ เก็บ รักษา อาหาร สด ที่ บรรจุ อาหาร ลง ใน วัสดุ สุญญากาศ สุญญากาศ ฉีด ก๊าซ เดี่ยว หรือ ก๊าซ ผสม แล้ว ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ เพื่อ ให้ ผลิตภัณฑ์ เหตุผล การ แยก แยก พิเศษ และ และ แยก จาก โลก ภาย เหตุผล คือ การ การ แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก แยก การ คือ คือ คือ คือ คือ คือ ออกซิเจน เพื่อ จำกัด การ เกิด กลิ่น หืน จาก ออกซิเจน ซึ่ง เป็น การ จำกัด การ เติบโต ของ จุลินทรีย์

ด้วย การ พัฒนา บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บาง ครั้ง ใช้ ก๊าซ บรรจุภัณฑ์ แบบ ฉีด ทั่ว ไป ซึ่ง รวม ถึง CO2, N2, O2 และ CO ก๊าซ หนึ่ง ชนิด หรือ หลาย ก๊าซ ถูก และ ผลิตภัณฑ์ เมื่อ เมื่อ ที่ ที่ กำหนด เพื่อ ทดแทน ดั้งเดิม ใน บรรจุภัณฑ์ ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ แล้ว องค์ ประกอบ ของ ก๊าซ ใน บรรจุภัณฑ์ จะ ไม่ ถูก ปรับ อีก ต่อ ต่อ ไป ใน กระบวน การ จัด เทคโนโลยี การ เก็บ รักษา รักษา มัก จะ รวม กับ เทคโนโลยี รักษา การ เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม เสื่อม ชะลอ ชะลอ ชะลอ สภาพ ของ สาร อาหาร และ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ มัก จะ ยืด อายุ การ การ เก็บ รักษา ได้ ได้ ถึง ถึง ข้าง สูง และ ของ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ใน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน ทุน แต่ละ ประเภท จะ ต้อง ได้ มาตรฐาน ใน ขณะ เดียว กัน อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ช่าง เทคนิค และ ข้อ กำหนด ด้าน ความ ปลอด ภัย ก็ อยู่ ใน ระดับ สูง

การ ใช้ การ ปรับ สภาพ แก๊ส ใน การ เก็บ รักษา เนื้อ สัตว์ เพื่อ ยืด อายุ การ การ เก็บ รักษา ไม่ ใช่ แนว ใหม่ เร็ว เร็ว เท่า ที่ ที่ ที่ ที่ นัก ช่วง ช่วง ทศวรรษ ที่ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ ตอบสนองการ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ข้าม มหาสมุทร ขนาด ใหญ่ ทาง ไกล ของ เนื้อ สด จาก ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ไป ยัง สหราชอาณาจักร การ วิจัย วิจัย เกี่ยว การ เก็บ รักษา เนื้อ สัตว์ ใน สภาพ แวดล้อม ที่ ไม่ ใช้ และ และ ลด ลด ลด ลด การ โดย โดย โดย โดย สามารถ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ และ และ และ และ และ ความ สามารถ ใน การ เผา ผลาญ พื้นฐาน ทาง วิทยาศาสตร์ ของ CO2425 ยัง พบ ว่า มี ผล กระทบ ต่อ ต่อ แบคทีเรียแกรม ลบ ใช้ ความ เข้มข้น ที่ แตกต่าง กัน ของ ของ CO2 สำหรับ บรรจุภัณฑ์ เข้มข้น สำคัญ สำคัญ ของ ของ จะ มี ผล ต้าน เชื้อ อย่าง มี นัย นัย นัย นัย นัย นัย นัย นัย นัย นัย ความ เข้มข้น ของ ก๊าซ ที่ เพิ่ม ขึ้น ทำ ให้ การ สูญเสีย น้ำ ปลา รุนแรง มาก ขึ้น ใน ใน ขั้น ต้น ความ สูง ของ CO1930 จะ เปลี่ยน สี ของ เนื้อ ปลา และ เข้มข้น สูง สุด ที่ แนะนำ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ คือ ของ จุลินทรีย์ ที่ มี ลักษณะ เป็น แอ โรบิก อายุ การ เก็บ รักษา ที่ 2 ℃ สามารถ ขยาย ได้ ถึง 2 วัน ซึ่ง มาก กว่า บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ของ VP ถึง สอง เท่า CO2 ละลาย ใน และ น้ำ มัน ซึ ่ง สามารถ เปลี่ยนแปลง ค่า ph และ ขัดขวาง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ อย่าง ไร ก็ ตาม เมื่อ เมื่อ co2 ใน บรรจุภัณฑ์ ถูก ดูด ซับ โดย เนื้อเยื่อ ที่ มี ความ ชื้น และ น้ำ มัน เปลี่ยนแปลง ลง ลง ความ อากาศ อากาศ ใน บรรจุภัณฑ์ จะ ให้ ถุง บรรจุภัณฑ์ ยุบ ยุบ ยุบ ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ยุบ ยุบ ยุบ

การ ใช้ CO2 และ ก๊าซ เฉื่อย n2 แบบ ผสม สามารถ รักษา ความ ดัน อากาศ เพื่อ ป้องกัน การ ยุบ ยุบ ตัว ของ บรรจุภัณฑ์ และ ใน ขณะ เดียว กัน ก็ สามารถ รักษา สถานะ สถานะ ของ เนื้อ ความ ไขมัน การ ลด และ ลง เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ Saya tidak tahu. เมื่อ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ผสม CO2 และ N2 ปลา ทราย แดง ไขมัน ต่ำ (Sparus aurata) ควร ใช้ 40%CO2+30%N2+30%O2 และ ปลา ทะเล มี ไขมัน สูง ควร ใช้ 60%CO2+40%N2 สามารถ ใช้ Co2, n2 และ o2 ได้ ใน เวลา เดียว กัน o2 สามารถ ยับยั้ง การ ก่อ ตัว ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ของ ดึงดูด ดึงดูด ได้ ทำ ศึกษา บรรจุภัณฑ์ ของ ฮาลิบัต ใน บรรจุภัณฑ์ อากาศ เป็น ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม ควบคุม และ 50%CO2+50%O2 บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ระยะ เวลา การ จัด เก็บ บรรจุภัณฑ์ อากาศ คือ 50 ถึง 2 วัน; นาน ถึง 50 วัน ถึง 2 วัน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี o10 มี ผล ใน การ เก็บ รักษา ที่ ดี ที่ สุด co รักษา สี; การ ใช้ co ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ ปรับปรุง สี ของ ปลา ได้ เช่น เนื้อ สี เช่น ปลา ทูน่า

แซลมอนรม ควัน ดัดแปลง บรรยากาศ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด บรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ปลา

สำหรับ ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ ของ บรรจุภัณฑ์ ปลา แต่ละ ประเภท โปรด ไป ที่ โซลูชั่น บรรจุภัณฑ์ .

เครื่อง บรรจุ ปลา

สำหรับ บรรจุภัณฑ์ แต่ละ ประเภท เรา มี เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา ที่ เกี่ยวข้อง โปรด ไป ที่ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ หน้าสำหรับรายละเอียด

>>รับ ใบ เสนอ ราคา


WeChat

Ya

WhatsApp

Ya
เลื่อนไปด้านบน