ภาพ รวม บรรจุภัณฑ์ ผัก และ ผลไม้ สด บรรยากาศ ดัดแปลง

ผัก และ ผลไม้ สด เป็น ส่วน สำคัญ ของ อาหาร ของ มนุษย์ และ การ เก็บ รักษา ระหว่าง การ เก็บ เก็บ รักษา และ ขนส่ง มี ความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง การ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง สามารถ และ ลด ลด เก็บ เก็บ รักษา ผัก ผลไม้ ได้ อย่าง มาก และ และ และ ลด และ และ และ ขยะ อาหาร บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ขึ้น อยู่ กับ ความ แตกต่าง และ การ เปลี่ยนแปลง ใน การ หายใจ ของ ผลไม้ ผลไม้ และ ผัก และ การ ซึม ผ่าน ของ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ สามารถ ปรับ ปริมาณ ผัก และ และ ภาย ใน ใน บรรจุภัณฑ์ แบบ ไดนามิก การ หายใจ ของ ผัก ผัก ผัก ผัก ผัก ผลไม้ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต และ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ และ การ สร้าง เอทิลีน เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ผลไม้ และ สด สด

ผล กระทบ และ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ได้ รับ ผล กระทบ จาก หลาย ปัจจัย ได้ แก่ อัตรา อัตรา การ หายใจ ผลิตภัณฑ์ ผัก และ ผลไม้ องค์ ประกอบ ของ ก๊าซ ลักษณะ ของ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ สามารถ สามารถ ใน ใน การ เก็บ ความ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ นำ มา ใช้ กับ ผัก และ ผลไม้ สดหลากหลาย ชนิด รวม ทั้ง ผลไม้ และ ผัก สดหั่น เช่น แคนตาลูป แอปเปิ้ล องุ่น สตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แครอท แครอท มะเขือ เทศ ขึ้น ฉ่าย ผัก กาด บร็อคโคลี่ บร็อคโคลี่ เป็น ต้น

บรรจุภัณฑ์ ผัก และ ผลไม้ สด บรรยากาศ ดัดแปลง

ปัจจัย ที่ มี ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ และ ผัก สด

คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ของ ผัก และ ผลไม้ สด ใน บรรยากาศ ดัดแปลง ขึ้น อยู่ กับ วัสดุ บรรจุภัณฑ์, อัตราส่วน ก๊าซ, อุณหภูมิ แวดล้อม ใน การ จัด เก็บและ ราย ละเอียด อื่น ๆ อีก มากมาย

วัสดุ บรรจุภัณฑ์

PETA (PE) (PP) (PVC) (PET) (BOPS) (PS) ) (PB) -ไวนิล (EVA) PETA สามารถ ใช้ เทคโนโลยี กระบวน การ และ ส่วน ผสม ใน การ บรรจุ ที่ แตกต่าง กัน เพื่อ ผลิต วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ เหมาะสม ตาราง ไป นี้ แสดง รายการ คุณสมบัติ ของ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ อาหาร ทั่ว ไป ไป

วัสดุ บรรจุภัณฑ์WVP g/m2)OTR (ซม.3/m2d▪atm) CO2 (ซม.3/m2d▪atm)(℃)
LDPE6 ~ 23.23900 ~ 130007700 ~ 77000105 ~ 115
LLDPE16 ~ 317000 ~ 930015105 ~ 43165122 ~ 124
HDPE4 ~ 10520 ~ 40003900 ~ 10000128 ~ 138
พีวีซี30 ~ 40150 ~ 350450 ~ 1000212
PVDC1.5 ~ 58 ~ 2650 ~ 150160 ~ 172
PS100 ~ 125500018000
membelai50 ~ 100255 ~ 510245 ~ 265

Agaricus bisporus ของ การ เกิด สี น้ำตาล กิจกรรม ของ เอนไซม์ ที่ เกี่ยวข้อง ทาง สรีรวิทยา และ เนื้อหา ของ สาร ที่ เสื่อม เสื่อม สภาพ จะ กว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ ที่ ได้ บรรจุ หีบ ห่อ ซึ่ง ยืด กว่า สินค้า สินค้า รักษา รักษา และ และ และ ไว้ ซึ่ง กว่า คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ สินค้า สินค้า สินค้า สินค้า คุณภาพ กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า กว่า

จาก การ ศึกษา ที่ เกี่ยวข้อง พบ ว่า บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี ความ หนา ต่าง กัน ของ ฟิล์ม ฟิล์ม มี ผล มาก ต่อ คุณภาพ การ เก็บ รักษา ลูก พีช การ กำหนด น้ำตาล การ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง สูญเสีย สูญเสีย น้ำหนัก ปริมาณ ที่ เตรท ได้ และ การ การ การ การ การ การ การ O2 CO2

วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ใหม่

ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน เป็น หนึ่ง ใน สาเหตุ หลัก ของ การ เน่า เสีย ของ อาหาร ดัง นั้น การ ใช้ วัสดุ วัสดุ ฟิล์ม ที่ ฤทธิ์ ต้าน อนุมูล อิสระ อิสระ บรรจุผลไม้ และ ผัก สด จึง ๆ ที่ ต้าน ต้าน ใน ใน ช่วง ช่วง ช่วง กี่ ที่ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ต้าน ต้าน ต้าน ต้าน ใช้ ที่ ที่ ที่ ใช้ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ อนุมูล อิสระ คือ การ เพิ่ม สาร ต้าน อนุมูล อิสระ ลง ใน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ หรือ เคลือบ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และ และ ภาย ใน หรือ พื้นที่ หนึ่ง สาร สาร อนุมูล อิสระ ที่ ใช้ งาน ภาย อัตรา ลง ลง สามารถ สามารถ ถูก ถูก ถูก ออก ภาย ที่ ที่ ที่ ที่ ลง ลง ลง ลง ที่ อัตรา อัตรา อัตรา ที่ อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา อัตรา เพื่อ ป้องกัน มล พิษ ทาง อาหาร

การ พัฒนา อย่าง รวดเร็ว ของ นาโนเทคโนโลยี ทำ ให้ เกิด วิธี การ ใหม่ ใน ด้าน การ เก็บ รักษา อาหาร อาหาร ใน การ บรรจุภัณฑ์ อาหาร สดดัดแปลง บรรยากาศ การ เติม อนุภาคนาโน สามารถ ปรับปรุง คุณสมบัติ กล แบคทีเรีย ของ ของ การ การ ย่อย สลาย ชีวภาพ คุณสมบัติ ต้าน เชื้อ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย ของ แบคทีเรีย แบคทีเรีย แบคทีเรีย CO2 O2 พื้น ผิว ขึ้น รูป ฟิล์ม บาง ประเภท สำหรับ ฟิล์ม ยึด นาโน และ มี ราคา ค่อน ข้าง สูง

อัตราส่วน ผสม ของ แก๊ส

O2 CO2 กาศ สามารถ ยับยั้ง การ หายใจ และ ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน แต่ ไม่ เหมาะ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ ของ ผลไม้ และ ผัก สด เนื่อง จาก การ หายใจ แบบ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ของ ผัก และ ผลไม้ เร่ง การ สามารถ เน่า ของ ผัก ผัก และ ผลไม้ สด บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ บรรยากาศ บรรยากาศ สามารถ สามารถ สามารถ ชดเชย ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ปรับปรุง อายุ การ เก็บ รักษา ผัก สด ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

ส่วน ผสม ก๊าซ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

6 O2: CO2: N2 = 2%: 5%: 93% 4℃ O2:CO2=15%:5% CO2 Pleurotus eryngii ให้ สูง ขึ้น

อุณหภูมิ ใน การ จัด เก็บ

อุณหภูมิ ใน การ เก็บ รักษา มี ความ สัมพันธ์ อย่าง ใกล้ชิด กับ การ หายใจ ของ ผลไม้ และ ผัก สด สด ดัง นั้น ส่ง ผล กระทบ โดย ตรง ต่อ อายุ การ เก็บ รักษา และ ผัก ผลไม้ ผลไม้ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ที่ บรรยากาศ ดัดแปลง สูง สูง ผัก ผัก ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ มี การ หายใจ และ การ เผา ผลาญ ที่ แข็งแรง การ เปลี่ยนแปลง ทาง สรีรวิทยา อย่าง รวดเร็ว การ สูญเสีย น้ำ น้ำ อย่าง รวดเร็ว คุณภาพ ของ ผัก และ และ ลด ลง หาก อุณหภูมิ ต่ำ ไป ผลาญ ไม่ ไม่ เสียหาย เสียหาย จาก จาก จาก เย็น ผล ทาง ทาง ทาง ทาง ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ทาง ผลาญ ผลาญ ผลาญ ทาง ผลาญ ผลาญ ผลาญ ผลาญ ผลาญ สมดุล และ ทำ ให้ ผัก และ ผลไม้ มี อายุ สั้น ลง การ ระบาย ความ ร้อน ใน ระดับ ปาน ปาน กลาง สามารถ การ หายใจ ให้ ปกติ ประสาท สรีรวิทยา ยับยั้ง ยับยั้ง การ การ บริโภคสาร อาหาร อาหาร โภชนาการ โภชนาการ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ยับยั้ง ยับยั้ง ยับยั้ง การ การ การ การ การ การ การ ดี ตาราง ต่อ ไป นี้ แสดง ค่า ที่ เหมาะสม ที่ สุด อัตราส่วน ผสม ของ แก๊ส และ อุณหภูมิ ใน การ จัด เก็บ ผัก และ ผลไม้ หลาย ชนิด ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

produkอัตราส่วน ผสม ของ แก๊ส(℃)
แอปเปิล2~3%2/1~2% COXNUMX2/97~95%20 ~ 5
สตรอเบอร์รี่10%2/15~20% COXNUMX2/70~75%20 ~ 5
ลูก แพร์2~5%2/3~10% COXNUMX2/85~95%25 ~ 13
บร็อคโคลี1~2%2/5~7% COXNUMX2/91~94%20 ~ 5
ผัก กาด หอม2~5%2/0~2% COXNUMX2/93~98%20 ~ 5
เห็ด10 ~ 15% CO2/85~90%20 ~ 5
มะเขือ เทศ3~5%2/95~97%25 ~ 13
ข้อมูล สำหรับ การ อ้างอิง เท่า นั้น

นอก จาก ปัจจัย ข้าง ต้น แล้ว คุณภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลไม้ และ ผัก สด ยัง ขึ้น ขึ้น อยู่ กับ ต่าง ๆ เช่น อัตรา การ หายใจ ของ ผัก และ ผลไม้ ของ อากาศ และ และ ความ ความ หนา ของ บรรจุภัณฑ์ ซึม ผ่าน ของ อากาศ อากาศ อากาศ และ อากาศ อากาศ อากาศ พื้นที่ ผิว ของ คอนเทนเนอร์ ซึ่ง ต้อง พิจารณา ให้ ถี่ ถ้วน ก่อน เปิด โครงการ

บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

วิธี การ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลไม้ และ สด สด

:
(1) ของ ผัก และ ผลไม้
(2) จำลอง การ หายใจ ของ ผลไม้ สด เทรนด์ ถูก จำลอง และ การณ์ การณ์
(3) ก๊าซ เป้า หมาย และ อัตรา การ หายใจ ของ ผัก และ ผลไม้ แล้ว ค้นหา ฟิล์ม วัสดุ ที่ ใกล้เคียง กับ ค่า อุดมคติ มาก สุด สุด
(4) : ผลไม้ บรรจุ หีบ ห่อ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ หรือ ไม่ หาก ผล การ ตรวจสอบ ตรง ตาม วัตถุประสงค์ พารามิเตอร์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ออก แบบ ไว้ จะ ถูกต้อง มิ ฉะนั้น จะ ต้อง ทำ ซ้ำ การ ออก พารามิเตอร์ และ การ ตรวจสอบ ทดลอง

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ผัก และ ผลไม้ สด ดัดแปลง บรรยากาศ

PETA PETA :

1. ถาดแข็ง และ ฟิล์ม ปิด ผนึก ด้าน บน แบบ ยืดหยุ่น: PETA NYATA PETA halaman produk.

MAP420

2. เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ สอง ห้อง และ เครื่อง ซีลปากถุง แบบ หมุน สำเร็จ รูป ด้วย ฟังก์ชันเติม แก๊ส ใช้ ถุง สูญญากาศ สำเร็จ รูป:

3. HFFS : HFFS HFFS

เครื่อง ห่อ ไหล แนว นอน

>>รับ ใบ เสนอ ราคา


WeChat

Ya

WhatsApp

Ya
เลื่อนไปด้านบน