โซลูชั่น บรรจุภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล

ด้วย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา และ อาหาร ทะเล ที่ หลากหลาย ของ เรา เรา จึง สามารถ จัดหา โซลูชัน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา อาหาร ทะเล แบบ มือ อาชีพ และ ปรับ แต่ง ได้ ให้ ลูก ได้ การ การ เครื่อง เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ปลา และ ของ ของ ได้ ได้ การ การ การ การ การ การ การ การ กุ้ง , , , , , ,

ด้วย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา และ อาหาร ทะเล ที่ ปรับ แต่ง ได้ ของ เรา คุณ จะ ได้ รับ รับ อนุญาต ให้ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ของ ของ เกือบ ทุก ขนาด น้ำหนัก และ เพื่อ สุด อายุการ อายุการ และ และ การ การ การ ที่ สะดวก สุด คือ คือ คือ อายุการ อายุการ อายุการ อายุการ คือ สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด สุด เก็บ รักษา ที่ ยาวนาน ขึ้น เรา ให้ บริการ โซลูชั่น บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา และ อาหาร ทะเล และ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศบรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ, VSP บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิวหด ห่อ, HFFS อยู่ ใน รายการ ด้าน ล่าง โปรด ติดต่อ เรา

โซลูชั่น บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ

3-16 สภาพ แวดล้อม ใน การ เก็บ รักษา

เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ เนื้อ ซี่ โครง ทูน่า
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เนื้อ ซี่ โครง ปลา ทู น่า ใน ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม ยืดหยุ่น ยืดหยุ่น
ikan kuwe emas
ikan kuwe emas
IVP thermoforming
เนื้อ ปลา แช่ แข็ง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ใน ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม แบบ ยืดหยุ่น
เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ ปลา หมึกรส เผ็ด
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ปลา หมึกรส เผ็ด ใน ถุง สูญญากาศ สำเร็จ รูป
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ปูเทอร์โมฟอร์ม
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ปู ใน ฟิล์มเทอร์โมฟอร์ม แบบ ยืดหยุ่น

VSP

VSP

เครื่อง บรรจุ สูญญากาศ ผิว เนื้อ ปลา คอด
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว เนื้อ ปลา คอด
เนื้อ ปลา แซลมอน ปลา เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิวเทอร์โมฟอร์ม
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ปลา แซลมอน เนื้อ ปลา
ถาด ทำ สำเร็จ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ หาง กุ้ง ก้าม กราม
บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว หาง กุ้ง
เนื้อ ปลา แซลมอน บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ บน กระดาษ แข็ง
เนื้อ ปลา แซลมอน บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ บน กระดาษ แข็ง
เครื่อง ปอก เปลือก สูญญากาศ ปอก เปลือก กุ้ง
ปอก เปลือก กุ้ง สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์

PETA

PETA

-
PETA
เครื่อง บรรจุ ปลา สด ดัดแปลง บรรยากาศ
PETA
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เนื้อ ปลา ดัดแปลง บรรยากาศ
PETA fillet Torsk
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ปลา สด ดัดแปลง บรรยากาศ
PETA
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เนื้อ ปลา แซลมอนดัดแปลง บรรยากาศ
PETA
แซลมอนรม ควัน ดัดแปลง บรรยากาศ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด บรรจุภัณฑ์
PETA
เครื่อง ซีลถาด บรรจุภัณฑ์ กุ้ง ดิบ สด บรรยากาศ ดัดแปลง
PETA

การ ปิด ผนึก ถุง สำเร็จ รูป

สำหรับ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ใน ถุง สำเร็จ รูป และ ปิด ผนึก ถุง โดย ไม่ ใช้ ถุง สูญญากาศ

เครื่อง ซีลปาก ถุง กุ้ง ดิบ ปอก เปลือก
กุ้ง ลอก เปลือก ปิด ผนึก ใน ถุง สำเร็จ รูป
siap pakai
ซีลหอย เชลล์ ใน กระเป๋า สำเร็จ รูป
เครื่อง บรรจุ เนื้อ หอย แช่ แข็ง แบบ ปิด ผนึกซอง
เนื้อ หอย แช่ แข็ง ปิด ผนึก ใน กระเป๋า สำเร็จ รูป
hake siap pakai
การ ปิด ผนึก ส่วน ปลา เฮกแช่ แข็ง ใน กระเป๋า ที่ ทำ ไว้ ล่วง หน้า
Basa
การ ปิด ผนึก เนื้อ ปลา กะพง แช่ แข็ง ใน กระเป๋า รูป รูป
บรรจุภัณฑ์ ปิด ผนึก ซอง เนื้อ ปลา สำเร็จ รูป
เนื้อ ปลา สำเร็จ รูป ที่ ปิด ผนึก ใน ถุง สำเร็จ รูป
เครื่อง ซีลปากถุง ผสม อาหาร ทะเล ปรุง สำเร็จ
ยำ รวม มิตร ทะเล ปรุง สำเร็จ ใน ซอง สำเร็จ รูป
เนื้อตาลิเปียบรรจุ สูญญากาศ บรรจุ ใน ถุง สำเร็จ รูป
เนื้อ ปลา นิล ห่อ สูญญากาศ ปิด ผนึก ใน กระเป๋า สำเร็จ รูป
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ กุ้ง แช่ แข็ง อัตโนมัติ เครื่อง ปิด ปากถุง สำเร็จ รูป
กุ้ง แช่ เยือก แข็ง ปิด ผนึก ใน กระเป๋า สำเร็จ รูป
เครื่อง แพ็คปลา แซลมอน เครื่อง ปิด ปาก ถุง อัตโนมัติ
การ ปิด ผนึก ส่วน ปลา แซลมอน แช่ แข็ง ใน กระเป๋า รูป รูป
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ เนื้อ ปลา คอด แช่ แข็ง เครื่อง ปิด ปาก ถุง อัตโนมัติ สำเร็จ รูป
เนื้อ ปลา คอด แช่ แข็ง ปิด ผนึก ใน กระเป๋า สำเร็จ รูป
basa
เนื้อ ปลา กะพง แช่ แข็ง ปิด ผนึก ใน กระเป๋า สำเร็จ รูป

ติด ฟิล์ม กัน รอย

ห่อ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ด้วย ฟิล์ม ใส บรรจุภัณฑ์ ประเภท นี้ มัก ใช้ สำหรับ สินค้าขาย เร็ว ใน ร้าน ขาย ของ และ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต

ปู แช่ แข็ง ใน ถาด เครื่อง ห่อ ฟิล์ม ยึด
ปู ใน ถาด ห่อ ฟิล์ม ใส
เครื่อง ห่อ ฟิล์ ม ห่อเนื้อ ปลา แซลมอน
เนื้อ ปลา แซลมอน ใน ถาด ห่อ ฟิล์ม ใส
ปลา ทั้ง ตัว ใน เครื่อง ห่อ ไหล ถาด และ อุโมงค์ ตัว ตัว
ห่อ ฟิล์ม ปลา ทั้ง ตัว
เครื่อง พัน ฟิล์ม กุ้ง
กุ้ง ปรุง ใน ห่อ ฟิล์ม ยึด ถาด
เครื่อง ห่อ ส เต็ก ปลา ดุก สด
สเต็ก ปลา ดุก สด ใน ถาด ห่อ ฟิล์ม ใส
เครื่อง พัน ฟิล์ม หอย เชลล์
หอย เชลล์ ใน ถาด ห่อ ฟิล์ม กัน รอย
เครื่อง ห่อ ฟิล์ ม ห่อ ปลาชิชาโม
ปลาชิชาโม ใน ถาด ห่อ ฟิล์ม ใส
เครื่อง ห่อ ฟิล์ ม ห่อ ปลา ลิ้นหมา
ปลา ลิ้นหมา ใน ถาด ห่อ ฟิล์ม ยึด
เครื่อง ห่อ ฟิล์ ม ห่อ ปลา นิล
เนื้อ ปลา นิล ใน ถาด ห่อ ฟิล์ม ใส

HFFS

เครื่อง ห่อ ไหล ปลา คอด
ห่อ ปลา ไหล
เครื่อง ห่อ ไหล ส่วน ปลา แช่ แข็ง
การ ห่อ และ หด ตัว ของ ส่วน ปลา แช่ แข็ง
เครื่อง ห่อ ปลา หมึก ไหล และ อุโมงค์ หด
การ ห่อ และ หด ตัว ของ ปลา หมึกไหล
Cispy
ห่อ หมก กุ้ง แห้ง กรอบ

VFFS

VFFS

VFFS
VFFS
VFFS
VFFS
VFFS
VFFS
VFFS
VFFS

>>รับ ใบ เสนอ ราคา


WeChat

Ya

WhatsApp

Ya
เลื่อนไปด้านบน