เครื่อง ทำ อาหาร ที่ สามารถ นำ ไป ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต่าง ๆ เพื่อ วัตถุประสงค์ สากล ของ การ แปร รูป อาหาร การ ฆ่า เชื้อ การ ปรุง ปรุง การ อบ อบ การ ผสม ฯลฯ ฯลฯ

เครื่อง ลวก เครื่อง พาสเจอร์ไรซ์
เครื่อง ลวก
เครื่อง เป่า ลม เป่า ลม อัตโนมัติ
เครื่อง เป่า ลม เป่า ลม
หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ
หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ
เครื่อง นึ่ง ฆ่า เชื้อ แบบ นึ่ง ฆ่า เชื้อ แบบ แนว ตั้ง ขนาด เล็ก
Autoklaf

เครื่องทอด

เครื่องทอดขนาดเล็ก
Kembali ke atas
เครื่องทอดอัตโนมัติ
เครื่องทอดอัตโนมัติ
เครื่องทอดต่อเนื่อง
เครื่องทอดต่อเนื่อง
เครื่องทอดสูญญากาศ
หม้อทอดสุญญากาศ

เลื่อนไปด้านบน