เครื่อง ปิด ผนึก ถาด บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

เครื่อง ซีลถาด เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

เรา ผลิต และ จำหน่าย เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ด้วย ข้อ กำหนด และ ราคา ที่ แตกต่าง กัน กรุณา แจ้ง ให้ เรา ทราบ ถึง ความ ต้องการ บรรจุภัณฑ์ ขนาด บรรจุภัณฑ์ และ ผล ผลิต ที่ ต้องการ ต้องการ เพื่อ เรา สามารถ สามารถ จัดหา บรรจุภัณฑ์ ที่ สำหรับ สำหรับ คุณ คุณ

PETA PETA ปิด ผนึก สูญญากาศ บรรจุภัณฑ์ และ ปิด ผนึก เท่า นั้น บรรจุภัณฑ์


เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

เครื่อง ปิด ผนึก ถาด ตั้ง โต๊ะ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง
PETA Peta200
MAP420
PETA
เครื่อง ซีลถาด เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง
PETA
เครื่อง ซีลถาด เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง อัตโนมัติ
PETA MAP500/MAP500S
เครื่อง ซีลถาด บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง โรตารี่
PETA MAP400
เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศเทอร์โมฟอร์ม
PETA
เครื่อง จักร

PETA

MAP modifikasi atmosfer packgaing บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศมักใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารสด /รมควัน

PETA

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

PETA

:

 1. MAP420/1S MAP420/2S: MAP420/1S 1 MAP420/2S 2 .
 2. : PETA halaman produk.
 3. : PETA

คุณสมบัติ ทั่ว ไป ของ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

:

 1. SUS304
 2. แม่พิมพ์ ของ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ถูก ปรับ แต่ง ตาม ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า เหมาะ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ และ ภาชนะ บรรจุ ที่ มี รูปร่าง และ ต่าง ๆ ๆ
 3. เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ เรา เป็น แบบ มัลติ ฟังก์ชั่น ด้วย เครื่อง ผสม ก๊าซ และ แหล่ง ผลิต ก๊าซ พวก เขา สามารถ ทำ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ได้ พวก ยัง ยัง มี ปิด ผนึก สูญญากาศ ฟังก์ชัน และ ปิด ผนึก เท่า นั้น ฟัง ชั่น
 4. มี ตัว เลือก สำหรับ การ พิมพ์ วัน ที่ การ โหลด ฯลฯ ฯลฯ

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ทำ งาน อย่างไร

PETA เติม แก๊ส สูญญากาศ PETA

: รอบ ๆ ผลิตภัณฑ์ อาหาร

ประโยชน์ จาก เติม แก๊ส สูญญากาศ มาก กว่า แบบ ดั้งเดิม แก๊ส ฟลัช: “แก๊สฟลัช” “การเติมแก๊สสุญญากาศ” 0.5% "เติมก๊าซสูญญากาศ"

"เติมแก๊สสูญญากาศ"

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

จุด ควบคุม หลัก ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

PETA PETA การ ประชุม เชิง ปฏิบัติ การ บรรจุภัณฑ์ สภาพ แวดล้อม การ จัด เก็บ ของ บรรจุภัณฑ์ ขั้น สุด ท้าย

1. คุณภาพ ของ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ: PETA SUS304

2. องค์ ประกอบ ของ อากาศ : ผลิตภัณฑ์ อาหาร ของ คุณ

3. วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง: PETA LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PET, PVC, PVDC, EVOH, O2, CO2 และ ไอ น้ำ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต่าง ๆ ความ ต้องการ การ ซึม ผ่าน ของ แก๊ส จะ แตกต่าง กัน กัน มาก เมื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ขึ้น อยู่ กับ ข้อ ผสม ที่ กัน เพื่อ เพื่อ บรรจุ บรรจุ ต้อง ต้อง ใช้ ใช้ ใช้ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ เพื่อ O . ได้ ต่ำ มาก2 CO2, EVA LDPE

PLA EVOH O . ต่ำ2 CO2.

4.

5. :

ประโยชน์ ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

PETA :

PETA PETA

อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ขยาย ออก ไป ตาม ระยะ เวลา ที่ คาด ไว้ ส่ง ผล ผล ให้ การ ของ เสีย เนื่อง จาก อาหาร ที่ เน่า เสีย มัก รวม ถึง จัด เก็บ เก็บ ขนส่ง ขนส่ง ห่วง ห่วง โซ่ โซ่ โซ่ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ อาหาร การ นำ เสนอ อาหาร ที่ ร้าน ขาย ของ ชำ และ การ ใช้ ของ ผู้ บริโภค

PETA ไป ยัง เมือง ที่ ห่าง ไกล จังหวัด หรือ แม้ แต่ ประเทศ ต่าง ๆ

บรรจุภัณฑ์ ภาย ใต้ บรรยากาศ ดัดแปลง ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา อาหาร ซึ่ง หมาย ความ ว่า ใน หลาย หลาย กรณี สามารถ การ ใช้ สาร กัน บูด หรือ กำจัด ได้ โดย นี้ ช่วย เครดิต แบรนด์ แบรนด์ ให้ ให้ มี มี สาร สาร สาร แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ แบรนด์ กับ ผู้ บริโภค เนื่อง จาก ความ กังวล เรื่อง อาหาร จาก ธรรมชาติ มาก ขึ้น เรื่อย ๆ

นอก เหนือ จาก ลักษณะ การ ใช้ งาน แล้ว การ ออก แบบ บรรจุภัณฑ์ ยัง มี บทบาท สำคัญ ใน การ การ แข่งขัน ของ บริโภค รูปลักษณ์ และ ความ ความ ที่ มี คุณภาพ มี อิทธิพล พฤติกรรมการ และ เสนอ เสนอ บรรยากาศ บรรยากาศ เหมาะ เหมาะ เหมาะ ยิ่ง สำหรับ และ การ การ การ เสนอ เสนอ เสนอ เสนอ การ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ น่า ดึงดูด ที่ สุด

ประเภท อากาศ หลัก ที่ ใช้ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ประเภท และ สัดส่วน ของ ก๊าซ ที่ ใช้ ใน บรรจุภัณฑ์ จะ ขึ้น อยู่ กับ ประเภท ของ อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เป็น หลัก บาง อย่าง ต้องการ การ การ ไนโตรเจน เท่า นั้น ใน ขณะ ผลิตภัณฑ์ ออกซิเจน นี้ นี้ ต้องการ ต้องการ อากาศ อากาศ อากาศ ของ ไนโตรเจน ออกซิเจน ต่อ ต่อ ต่อ นี้ นี้ นี้ นี้ ต่อ ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน ออกซิเจน เป็น องค์ ประกอบ อากาศ ดัดแปลง สำหรับ การ อ้างอิง ของ คุณ เรา ขอ แนะนำ ให้ คุณ ปรึกษา นัก เทคโนโลยี อาหาร มือ อาชีพ หรือ ทำ การ ทดลอง เพื่อ หา อัตราส่วน การ ผสม ก๊าซ ที่ แน่นอน ก่อน เริ่ม ผลิต ผลิต

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

(CO2) (N2) (CO) (Ar) (O2)

(O2) โดย พื้นฐาน แล้ว ทำ ให้ อาหาร เน่า เสีย เนื่อง จาก การ เกิด ออกซิเดชัน และ ก่อ ให้ เกิด สภาวะ สภาวะ เบื้อง ต้น อุดมคติ สำหรับ จุลินทรีย์ แอโรบิก แอโรบิก จะ เติบโต เป็น กรณี โดย ทั่ว แล้ว เนื้อ เป็น เป็น เป็น บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง เป็น เป็น เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ จะ แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว จะ แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว "สีซีด"

(CO2) ไม่ มี สี ไม่ มี กลิ่น และ รสจืด มี ฤทธิ์ ยับยั้ง การ เกิด ออกซิเดชัน และ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย เชื้อรา ที่ ใช้ ออกซิเจน ส่วน ใหญ่ ก๊าซ มัก ใช้ ที่ บรรจุ ห่อ หรือ หรือ โดย โดย การ การ เก็บ เก็บ เก็บ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ CO2 – หรือ เติม ก๊าซ อาจ ทำ ให้ ผล กระทบ นี้ ช้า ลง

(N2) เป็น ก๊าซ เฉื่อย และ เนื่อง จาก กระบวน การ ผลิต โดย ทั่ว ไป จะ มี ความ บริสุทธิ์ ค่อน ข้าง ข้าง สูง มัก สำหรับ แทน ที่ อากาศ โดย เฉพาะ ออกซิเจน ใน บรรยากาศ เจริญเติบโต ของ แอโรบิก มัก มัก ก๊าซ ก๊าซ ของ ของ อาหาร อาหาร อาหาร มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก มัก เสริม หรือ เติม ก๊าซ เนื่อง จาก จะ กระจาย ตัว ช้า มาก ผ่าน ฟิล์ม พลาสติก และ ยัง คง อยู่ ใน บรรจุภัณฑ์ นาน ขึ้น

(CO) ไม่ มี สี ไม่ มี กลิ่น และ รสจืด คล้าย กับ ออกซิเจน บาง ครั้ง ใช้ คาร์บอน มอ นอกไซด์ เพื่อ เพื่อ รักษา สี ของ เนื้อ รวม ทั้ง ห้าม ยุโรป การ การ ใช้ ใช้ คาร์บอน มอ มอ คาร์บอน อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร อาหาร ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้

(อาร์) คือ เฉื่อย ไม่ มี สี ไม่ มี กลิ่น และ รสจืด เนื่อง จาก คุณสมบัติ ที่ คล้ายคลึง กัน กับ กับ คุณสมบัติ ของ ไนโตรเจน จึง สามารถ เอนไซม์ บาง อย่าง ถูก ถูก ยับยั้ง ยับยั้ง และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ และ ผล กระทบ เล็กน้อย และ ราคา ที่ สูง กว่า เมื่อ เทียบ กับ ไนโตรเจน การ ใช้ งาน จึง ค่อน ข้าง หา ยาก

(H2) (Dia) คุณลักษณะ ใน บรรยากาศ ดัดแปลง ใน บาง แอปพลิเคชัน อย่าง ไร ก็ ตาม ก๊าซ เหล่า นี้ ไม่ ได้ ใช้ เพื่อ เพื่อ ยืด อายุ เก็บ รักษา พวก มัน มัน ใช้ เป็น ก๊าซ ท้อง ตลาด ขนาด ที่ เล็ก ข้าง ข้าง ข้าง ตัว ตัว ที่ ข้าง ข้าง เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็ก ค่อน ที่ ที่ ที่ ค่อน ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ของ ก๊าซ ช่วย ให้ สามารถ หลบหนี ได้ อย่าง รวดเร็ว ผ่าน การ รั่วไหล ของ บรรจุภัณฑ์ เนื่อง จาก ก๊าซ เหล่า เหล่า นี้ ไม่ คุณสมบัติ เชิง บวก ใน ใน อาหาร และ มี ยาก วิธี ทดสอบ รั่ว บ่อย พบ พบ พบ การ การ ใช้ พบ พบ บ่อย บ่อย บ่อย บ่อย บ่อย บ่อย บ่อย บ่อย บ่อย บ่อย ที่ รั่ว รั่ว รั่ว ที่ รั่ว รั่ว รั่ว รั่ว รั่ว รั่ว รั่ว รั่ว CO2 PETA

ใน ฐานะ ที่ เป็น ก๊าซ เฉื่อย ส่วน ใหญ่ ใช้ ไนโตรเจน เพื่อ ทดแทน ออกซิเจน ใน บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง จะ ช่วย ป้องกัน การ เกิด ออกซิเดชัน เนื่อง จาก ความ สามารถ ใน การ ละลาย น้ำ ต่ำ ไนโตรเจน ยัง ช่วย บรรจุภัณฑ์ ยุบ ยุบ โดย ปริมาตร ใน ไว้ ไว้

ตัวอย่าง องค์ ประกอบ อากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต่าง ๆ ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ผลิตภัณฑ์ อาหารองค์ ประกอบ ของ อากาศ ดัดแปลง
:70% O₂, 30% CO₂
:20% CO₂, 80% O₂
:30% CO₂, 70% N 20% CO₂, 80% O₂
:30% CO₂, 70% O₂
: ๆ , , , , , , , ,30% , 40% CO₂, 30% O₂
: pilchard ,60% , 40% CO₂
: ปลาหมึก whelks, mengedipkan mata30% , 40% CO₂, 30% O₂
: พุดดิ้งสีดำ ไส้กรอกสำหรับทำอาหาร kornet แฮกกิส , , , , , , , , เวิร์สต์70% , 30% CO₂
: , , , , , , , , , ,70% , 30% CO₂
: Capon galantine, ballotine , , , , ballotine , , galantine , galantine , galantine , , , , , , surat suara , ,70% , 30% CO₂
: , , , , , , , , , , ,70% , 30% CO₂
:ปลาชุบแป้งทอด ; Bouchee/ขนมปัง: ; Burrito, Enchilada, Falafels, , , , , pate en croutes, , มาจ แซนวิช สะเต๊ะ ไส้กรอก โรล ซูฟฟี่ ปอเปี๊ยะ ขนม ปังพิต ต้า ยัด ไส้ ทาโก้ ทอส ทา ด้า ช่อง ระบาย อากาศ โวล โอ70% , 30% CO₂
Makanan: Capelli, fettucine, funghini, fusilli, linguine, macaoni, pasta shells, spaghetti, tagliarini, tagliatelle, trenette, tubetti, vermicelli, zitioni50% , 50% CO₂
: , , , , , , , crumpet, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50% , 50% CO₂
: , , , , , , , , , ,100% CO₂
: , , , , , , , , , ,70% , 30% CO₂
: ซีเรียลแห้ง , , , , , , ,100% 30% CO₂, 70% O₂
: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , pilau, , ,30% CO₂, 70% O₂
: Cordial, , , , , , , , ,100%
: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90% 5% CO₂, 5% O₂

mesin PETA

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ เรา สามารถ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ได้ หลากหลาย รวม ถึง ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ สัตว์ สด ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ผลิตภัณฑ์ นม จาก ชีส ผัก และ เนื้อ สัตว์ สัตว์ อาหาร สำเร็จ สำเร็จ รูป ผลิตภัณฑ์ สัตว์ ปีก ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ ,

ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ และ ไส้กรอก

ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ และ ไส้กรอก โดย เฉพาะ เนื้อ ดิบ มี แนวโน้ม ที่ จะ เน่า เสีย ได้ ง่าย ง่าย เนื่อง จาก เจริญเติบโต ของ จะ เป็น แต่ วัว เนื้อ เนื้อ หมู หมู หรือ สัตว์ สัตว์ หรือ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ หมู หมู หมู หมู หมู หมู หมู หมู หมู หมู หมู CO2 20% CO2 สามารถ ลด การ เติบโต ของ จุลินทรีย์ ได้ อย่าง มาก ใน กรณี ของ เนื้อ แดง ยัง มี ความ เสี่ยง เสี่ยง ของ การ ออกซิเดชัน ของ เม็ด สี แดง เนื้อ จะ สูญเสีย สี แดง เป็น ความ เป็น เป็น ดู ดู ไม่ ไม่ รับประทาน การ นี้ นี้ ความ ความ เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ต่ำ (ประมาณ 0.5%) CO2 CO2 อาหาร บาง ส่วน สามารถ ดูด ซึม ได้ เพื่อ ป้องกัน ไม่ ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ ตัว จะ ใช้ ไนโตรเจน เป็น ก๊าซ รองรับ

CO2 เนื้อหา ไม่ ควร สูง เกิน ไป กับ ผลิตภัณฑ์ เหล่า นี้ เพื่อ ป้องกัน รส เปรี้ยว

ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล

pH 0 20% CO2 CO2 50% CO . ที่ สูง ขึ้น2 O2 CO2 CO2 มาก ที่ สุด อัน เป็น ผล มา จาก การ ที่ บรรจุภัณฑ์ สามารถ ยุบ ได้ ไนโตรเจน เป็น ก๊าซ สนับสนุน เฉื่อย ป้องกัน ผล นี้ นี้

ผลิตภัณฑ์ นม

ชีส ส่วน ใหญ่ เน่า เสีย จาก การ เติบโต ของ จุลินทรีย์ หรือ กลิ่น หืน ห่วง โซ่ การ ระบาย ความ ความ ร้อน อย่าง จะ ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ ด้วย มี นี้ อดีต อดีต จะ จะ เกิด เกิด เมื่อ สัมผัส ด้วย ด้วย นี้ นี้ อดีต อดีต อดีต อดีต อดีต อดีต อดีต อดีต CO2 CO2 CO2 CO . ที่ ต่ำ กว่า ตาม ลำดับ2 CO2 CO . ที่ ต่ำ กว่า2 จึง ควร เลือก เนื้อหา

นม ผง เหนือ สิ่ง อื่น ใด สำหรับ ใช้ ใน อาหาร ทารก เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ มี ความ ละเอียด อ่อน อ่อน สูง สิ่ง อย่าง ยิ่ง คือ ต้อง ต้อง ว่า ออกซิเจน ถูก บรรจุภัณฑ์ จะ ดำเนิน ด้วย โดย บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ เก็บ เก็บ รักษา บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย ไนโตรเจน ด้วย ด้วย ด้วย ไนโตรเจน ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย มี ปริมาณ ออกซิเจน ตกค้าง ต่ำ ที่ สุด

ขนมปัง และ เค้ก

สำหรับ ขนมปัง เค้ก และ บิสกิต อายุ การ เก็บ รักษา จะ ได้ รับ ผล กระทบ จาก การ เกิด เชื้อรา เป็น หลัก สุขอนามัย ที่ มี มาตรฐาน สูง ใน ระหว่าง การ ผลิต และ บรรจุภัณฑ์ ลด ลด ความ นี้ ได้ ได้ อย่าง บรรจุภัณฑ์ ที่ กับ กับ บรรยากาศ บรรยากาศ CO2 CO2 การ ดูด ซึม โดย ผลิตภัณฑ์ ไนโตรเจน ถูก ใช้ เป็น ก๊าซ สนับสนุน ใน หลาย กรณี

ผลไม้ และ ผัก

บรรยากาศ ที่ ดัดแปลง ใน บรรจุภัณฑ์ ทำ ให้ ผู้ บริโภค สามารถ นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ ที่ สด ใหม่ และ ไม่ ไม่ ผ่าน การ หรือ กล่าว อีก นัย นัย ก็ คือ ผลไม้ และ ผัก ที่ กัน ผลไม้ ผลไม้ อายุ อายุ การ การ การ รักษา ที่ กัน ผัก ผัก ผัก ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผลไม้ ผัก กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน กัน ก็ ต้อง มี ข้อ กำหนด พิเศษ เกี่ยว กับ ลักษณะ ของ บรรจุภัณฑ์ และ บรรยากาศ ที่ เป็น เช่น นี้ ก็ ก็ เพราะ ว่า และ ผลไม้ กับ อาหาร ฟิล์ม ๆ ดัง ดัง นั้น นั้น จึง ต้องการ ต้องการ จึง ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น EMA (บรรยากาศ )

การ ทำ ความ สะอาด อย่าง ทั่ว ถึง ควบคู่ ไป กับ กระบวน การ ที่ ถูก สุขลักษณะ เป็น เงื่อนไข เงื่อนไข เบื้อง ต้น พื้นฐาน ความ สด สอดคล้องกัน สามารถ ใช้ เพื่อ เพื่อ ยืด ยืด อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ อายุ ภัณฑ์ ที่ น่า ดึงดูดใจ ณ จุด ขาย

พาสต้า และ อาหาร สำเร็จ รูป

ลักษณะ และ องค์ ประกอบ ของ พาสต้า สด และ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง อาหาร สำเร็จ รูป นั้น แตกต่าง กัน กัน มาก เหนือ อื่น ใด ผลิตภัณฑ์ ที่ ที่ ส่วน ประกอบ หลาย อายุ การ เก็บ ต่าง มี และ และ และ อาหาร อาหาร หลาย และ และ มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี กัน ต่าง ต่าง ต่าง กัน ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง ต่าง CO2 CO . ปริมาณ มาก2 จะ ถูก ดูด ซึม โดย ผลิตภัณฑ์ ควร เลือก ปริมาณ ไนโตรเจน ให้ สูง ขึ้น เพื่อ ป้องกัน ไม่ ให้ บรรจุภัณฑ์ ยุบ

ขนม และ ถั่ว

ผลิตภัณฑ์ ขนม ขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่ง ทอด กรอบ หรือ ถั่ว ลิสง ส่วน ใหญ่ เกี่ยวข้อง กับ ปัญหา ที่ เกี่ยวข้อง กับ กับ ปริมาณ ไขมัน อาหาร มี ความ เสี่ยง เสี่ยง การ เกิด ออกซิเดชัน เพื่อ ยืด อายุ เก็บ นั้น ดัง ดัง ดัง รวดเร็ว รวดเร็ว หาก ดัง ดัง นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น นั้น รักษา เก็บ เก็บ เก็บ รักษา เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ เก็บ 100% มันฝรั่ง ทอด กรอบ ใน ห่อ ทั่ว ไป

Baik

ก๊าซ หรือ ส่วน ผสม ของ ก๊าซ มัก ใช้ เพื่อ ปกป้องไวน์ ใน ขั้นตอน ต่าง ๆ ของ กระบวน การ ผลิต ผลิต และ เพื่อ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ การ ด้วย สภาพ ของ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ ส่วน หัว หัว แทน แทน เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย เฉื่อย ของ ของ ของ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ CO2, N2 . องค์ ประกอบ ของ ก๊าซ จะ ถูก เลือก ตาม ประเภท ของ ไวน์

kopi

เนื่อง จาก เป็น ผลิตภัณฑ์ แห้ง กาแฟ จึง ไม่ ไว ต่อ การ เน่า เสีย ของ จุลินทรีย์ อย่าง ไร ก็ ก็ ตาม ความ ของ กรด ไขมัน ที่ มี ออกซิไดซ์ และ ทำ ให้ แยก ออก บรรจุภัณฑ์ กาแฟ กาแฟ บรรยากาศ บรรยากาศ สิ่ง สิ่ง นี้ นี้ นี้ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ กาแฟ ที่ ดัดแปลง ซึ่ง ประกอบ ด้วย ไนโตรเจน บริสุทธิ์ ใน ซองกาแฟ หรือ แทน แทน

อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ คือ เท่าไร

1.

CO2, The2, O2 mioglobin oksimioglobin CO2 7-10 0-4°C

CO2,2 15-30 0-4 2-5

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

2.

O2 CO2 O2 CO2 ใช้ ออกซิเจน ที่ อ่อน แอ ได้ โดย ไม่ ต้อง ใช้ การ หายใจ แบบ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ลด อัตรา การ เผา ผลาญ และ ยืด อายุ การ รักษา รักษา

O2 CO2 N2 0-4 10-30

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

3.

อาหารพร้อมรับประทาน CO2, N2 ของ อาหาร เพื่อ ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ของ การ เก็บ รักษา แบคทีเรีย และ การ เก็บ รักษา สาร อาหาร ใน อาหาร และ รสชาติ รส และ ดั้งเดิม ดั้งเดิม

5-10 20 30-60 0-4 ; (ประมาณ 80 ) 60-90

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

4.

CO2 N2 15-60 30-90 คุณสมบัติ กั้น ก๊าซ สูง เพื่อ รักษา ความ เข้มข้น ของ ก๊าซ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

5

ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ เช่น ปลา สด และ กุ้ง เป็น อาหาร เน่า เสียง่าย ที่ มี ความ ชื้น สูง แบคทีเรีย แบคทีเรีย ที่ ไม่ ออกซิเจน เป็น หนึ่ง ใน ใน การ ทุจริต ของ ผลิต สาร พิษ เป็น สุขภาพ ต่อ ต่อ ต่อ รักษา รักษา ที่ ต่อ ต่อ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพ อันตราย เป็น เป็น เป็น อันตราย เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น เป็น O2, CO2 N2

CO2 N2

0-4°C 15-30 เข้มข้น ของ ก๊าซ ใน บรรจุภัณฑ์

เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

คำถาม ที่ พบ บ่อย

 1. ?

  :
  1). เลือก ที่ ใช่ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลงตาม คุณลักษณะ ของ ผลิตภัณฑ์ และ ข้อ กำหนด ด้าน ประสิทธิภาพ การ ผลิต ของ คุณ
  เกรด อาหาร ที่ มี ความ บริสุทธิ์ สูง แหล่ง ก๊าซ
  2). เครื่อง ผสม แก๊ส: 4,000 WITT.
  3). เครื่อง วิเคราะห์ ก๊าซ เพื่อ ติดตาม คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ โดย เฉพาะ สุ่ม ตรวจสอบ องค์ ประกอบ ก๊าซ ของ บรรจุภัณฑ์
  4). เครื่อง อัด อากาศ เพื่อ สร้าง อากาศ อัด ซึ่ง เป็น ตัว ขับเคลื่อน ของ เครื่อง ดัดแปลง ดัดแปลง 
  5). :

 2. เหตุ ใด แพ็ค เกจ จึง ยุบ และ วิธี แก้ ปัญหา

  CO2 PETA ซอฟต์ชีส เบเกอรี่ ฯลฯ
  วิธี แก้ ปัญหา ทั่ว ไป ของ ปัญหา นี้ คือ การ เติม ไนโตรเจน เป็น ก๊าซ สนับสนุน ซึ่ง สามารถ ชะลอผล กระทบ จาก การ ตัว ได้ ได้

 3. ?

  . (ออกซิเจน ) PETA ถูก ปรับ เปลี่ยน เพื่อ ชะลอ การ เน่า เสีย ของ อาหาร รักษา ความ สด ของ อาหาร ให้ มาก ที่ สุด เพื่อ ไม่ ให้ เปลี่ยน สถานะ ของ อาหาร อาหาร

 4. ?

  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)

 5. ฉัน สามารถ เก็บ อาหาร บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ไว้ ใน ช่อง แช่ แข็ง ได้ หรือ ไม่

  อาหาร บรรจุ หีบ ห่อ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ แช่ แข็ง ได้ แต่ โปรด ยืนยัน กับ ผู้ จำหน่าย วัสดุ ของ ของ คุณ เพื่อ แน่ใจ ว่า วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ คุณ ใช้ บรรยากาศ ที่ เยือก แข็ง แข็ง น้ำ น้ำ อาหาร อาหาร บรรจุ บรรจุ บรรจุ แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง 0-4

 6. ทำไม สี ของ เนื้อ แช่ เย็น ใน บรรจุภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง จึง เปลี่ยน เป็น สี เข้ม

  mioglobin oksimioglobin 70-80%

  Mioglobin heme , . oksimioglobin heme mioglobin เป็น วิธี ที่ สำคัญ ใน การ ยับยั้ง การ เปลี่ยน สี ของ เนื้อ สัตว์

  เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ เป็น วิธี เก็บ รักษา เนื้อ สัตว์ แช่ เย็น ที่ ใช้ กัน ทั่ว ไป ไป ยืด อายุ การ เก็บ เนื้อ การ รักษา มอ เนื้อ เนื้อ สัตว์ ใน ใน หมู่ หมู่ หมู่ หมู่ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ พวก พวก พวก พวก พวก พวก พวก พวก ก๊าซ บรรจุภัณฑ์ ที่ มี องค์ ประกอบ ของ ก๊าซ ต่าง กัน ล้วน มี ประโยชน์ ใน การ ยืด อายุ การ การ เก็บ รักษา ให้ ผลลัพธ์ ที่ แตกต่าง แตกต่าง ใน แง่ ของ การ ป้องกัน สูญเสีย และ ยืด ยืด ที่ ที่ ไม่ ไม่ ไม่ ออกซิเจน ที่ และ ไนโตรเจน ไนโตรเจน ไนโตรเจน ยืด ยืด ยืด ยืด ไนโตรเจน และ และ และ และ และ และ และ และ และ oksimioglobin การ มี อยู่ ของ ออกซิเจน ทำ ให้ เกิด การ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน อนุมูล อิสระ ที่ เกิด จาก การ การ เกิด ออกซิเดชัน ส่งเสริม การ ก่อ ตัว ตัว ไมโอโกลบิน เหล็ก สูง และ สี มัน คาร์บอน สามารถ สามารถ อย่าง อย่าง รวดเร็ว รวดเร็ว รวดเร็ว ขยาย ระยะ คาร์บอน มอ มอ มอ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ มอ คาร์บอน คาร์บอน คาร์บอน คาร์บอน คาร์บอน คาร์บอน คาร์บอน คาร์บอน คาร์บอน mioglobin mioglobin ,

  (O2, CO2 N2), CO (CO , CO2 N2) (O2, CO2 N2, CO) CO > > CO > > CO > > CO CO ซึ่ง เป็น ทิศทาง ที่ สำคัญ สำหรับ การ พัฒนา บรรยากาศ ดัดแปลง บรรจุภัณฑ์

 7. อะไร คือ ข้อ เสีย ของ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

  1)
  2) PETA
  3)
  4) PETA
  5) CO2
  6)

 8. ฉัน ต้องการ ซื้อ เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ จาก คุณ ฉัน ควร ให้ ข้อมูล อะไร

  :
  1)
  2) *กว้าง*ลึก
  3) PETA /ชั่วโมง
  4)
  5) (สำหรับพิมพ์ฟิล์มปิดผนึก)
  6)
  7)
  8)
  9)

 9. ?

  .

  PETA

 10. ทำไม องค์ ประกอบ ของ บรรยากาศ จึง เปลี่ยน ไป หลัง จาก จัด เก็บ หีบ ห่อ มา ระยะ หนึ่ง

  สาเหตุ นี้ เกิด จาก สาเหตุ หลาย ประการ ใน บาง กรณี เป็น ปรากฏการณ์ ปกติ มิ ฉะนั้น นั่น เป็น ปัญหา ที่ ต้อง แก้ไข
  1)
  2)
  3)
  4)

>>รับ ใบ เสนอ ราคา


WeChat

Ya

WhatsApp

Ya
เลื่อนไปด้านบน